differentierade alkoholskatter

Skriftlig fråga 1999/2000:1332 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 18 augusti

Fråga 1999/2000:1332

av Lena Sandlin-Hedman (s) till finansminister Bosse Ringholm om differentierade alkoholskatter

I de skandinaviska länderna ses alkoholpolitiken i huvudsak som en del av välfärdspolitiken. I flera EU-länder betraktas alkoholdrycker som jordbruks- eller industriprodukter och hanteras politiskt utan anknytning till socialpolitik eller folkhälsa.

I vissa sydeuropeiska länder är vinlobbyn så stark, att den lyckats pressa alkoholskatten på vin till nollnivå. De låga eller obefintliga skatterna på vin i flera vinproducerande länder kan likställas med skattedumpning och otillbörligt gynnande av hemmamarknaden inom EU och måste synliggöras.

Min fråga till finansministern är vad han ämnar göra för att synliggöra ovan nämnda problem.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-08-18 Besvarad: 2000-09-01 Anmäld: 2000-09-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-09-01)