dietister

Skriftlig fråga 1997/98:392 av Hagberg, Michael (s)

Hagberg, Michael (s)
Fråga 1997/98:392 av Michael Hagberg (s) till socialministern om dietister

Vår föda har en avgörande betydelse för vår hälsa. En stor del av det svenska folket inser det, bl.a. ser vid det på utvecklingen av det s.k. Novel Food och Functional Foods.

Men mer information om vår kosthållning måste till, kostbehandling minskar sjukdom och medicinska behandlingar. Här har välutbildade dietister en viktig uppgift och dietisternas status bör höjas.

Min fråga är om socialministern har för avsikt att utbildade dietister skall kunna få legitimation.

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-01-30 Anmäld: 1998-02-02 Besvarad: 1998-02-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga