Dieselstölderna

Skriftlig fråga 2012/13:714 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 19 augusti

Fråga

2012/13:714 Dieselstölderna

av Hans Olsson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Stölder av diesel har vuxit till ett stort samhällsproblem. Inte mindre än 5 157 anmälningar om dieselstöld har gjorts under 2013 fram till och med juli. 712 har anmälts i Stockholms län, 867 i Skåne och 1 000 i Västra Götalands län. Dieselstölderna drabbar alltså oss i Västsverige särskilt hårt.

Det handlar om stora ekonomiska värden i samhället och stora ekonomiska förluster för de enskilda som drabbas. Många uppges vara uppgivna inför stölderna, vilket inte får vara fallet i ett rättssamhälle. Polis och domstolsväsen måste nu på allvar ta tag i frågan, och i likhet med bekämpningen av kopparstölderna måste metoder utvecklas.

Dieseln stjäls från tankställen, lastbilar, grävmaskiner och andra väg- och anläggningsmaskiner, skogs- och jordbruksmaskiner etcetera. Bakgrunden torde vara en alltmer omfattande trafik med dieselbilar i Europa som skapat en god marknad för stulen diesel.

Genom vilka särskilda insatser avser justitieministern att minska dieselstölderna i allmänhet och dem i Västsverige i synnerhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-08-19 Anmäld: 2013-08-22 Besvarad: 2013-08-30 Svar anmält: 2013-09-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-30)