Dieselstölder

Skriftlig fråga 2018/19:456 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Under förra året anmäldes i snitt elva dieselstölder om dagen, och i flera av landets mest stölddrabbade kommuner mer än dubblerades antalet anmälningar jämfört med 2017. Det visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Dieselstölderna sker runt om i hela Sverige och pågår aktivt. Under förra året anmäldes 3 939 stölder av diesel ur fordon, maskiner och tankar – en ökning med 3,6 procent från 2017. Det framgår av branschorganisationen Maskinentreprenörernas sammanställning av siffror från Brottsförebyggande rådet.

Flest stölder – 106 stycken – anmäldes i Stockholms kommun, följt av Norrköping och Göteborg med 100 respektive 83 anmälningar. De tre skånska kommunerna Lund, Helsingborg och Staffanstorp hade de största ökningarna av antal anmälda brott. Under 2018 hade Lund 42 fler anmälningar än under 2017 – en ökning på 145 procent. För Helsingborg och Staffanstorp var motsvarande ökningar 41 stycken (128 procent) respektive 39 stycken (557 procent). Även i Gävleborg och norra Sverige synes det vara en riskfri sysselsättning att ägna sig åt dieselstölder, då stölderna är omfattande och uppklaringsprocenten låg.

Statistiken visar tydligt att det har skett en ökning av antalet dieselstölder. De återkommande dieselstölderna skapar stora problem för maskinentreprenörer och andra företag, och uppklaringsprocenten verkar vara mycket låg över hela Sverige.

Jag vill därför fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förhindra dieselstölder i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-27 Överlämnad: 2019-03-28 Anmäld: 2019-03-29 Svarsdatum: 2019-04-03 Sista svarsdatum: 2019-04-03
Svar på skriftlig fråga