Dieselstölder

Skriftlig fråga 2017/18:19 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Problemet med dieselstölder är stort bland maskinentreprenörer enligt tidningen Land.

Varannan maskinentreprenör drabbades under förra året av en dieselstöld, men knappt hälften av de drabbade anmäler brottet till polisen. Enligt tidningen klarar polisen sedan upp endast 2 procent av dessa brott.

Vid tillgreppen sker dessutom ofta skador på maskinerna, vilket kan innebära reparationskostnader och stillestånd.

Stulen diesel är dessutom en attraktiv vara på marknaden, som kan förstöra konkurrenskraften inom andra näringar, till exempel åkerinäringen. Mindre nogräknade åkerier kör med stulen diesel och konkurrerar på det sättet ut åkerier som följer lagen.

Att så få brott anmäls och klaras upp är ett underbetyg för Sverige, och detta behöver åtgärdas.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att fler ska anmäla brotten och att fler dieselstölder blir utredda och att brottslingarna blir lagförda?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-09-19 Överlämnad: 2017-09-19 Anmäld: 2017-09-20 Svarsdatum: 2017-09-27 Sista svarsdatum: 2017-09-27
Svar på skriftlig fråga