dieselskatt i proportion till miljöpåverkan

Skriftlig fråga 2002/03:406 av Elmsäter-Svärd, Catharina (m)

Elmsäter-Svärd, Catharina (m)

den 17 januari

Fråga 2002/03:406

av Catharina Elmsäter-Svärd (m) till miljöminister Lena Sommestad om dieselskatt i proportion till miljöpåverkan

Motivet för att beskatta fordon med dieselmotor högre än dem med bensinmotor har berott på olika grader av miljöpåverkan. Dieselmotorns svårbemästrade problem har varit utsläppen av partiklar.

Glädjande nog har teknikutvecklingen tagit stora kliv på senare tid. Framför allt har franska fordonstillverkare presenterat innovation efter innovation. Tack vare ny insprutningsteknik och moderna partikelfilter kan dieselmotorn på goda grunder sägas ha lägre miljöpåverkan än bensinmotorn.

Mindre glädjande är att dieselfordonen fortfarande beskattas oproportionerligt högt. Och värre kan det bli; förslag finns på att höja skatten på lätta lastbilar med 50 % till förmån för de tyngre.

Detta kan knappast sägas gagna miljön. Såväl personbilar som lätta lastbilar med dieselmotor måste få skattesatser som är förenliga med graden av miljöpåverkan.

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta i syfte att beskatta dieselfordon på ett sätt som står i rimligare proportion till bensinfordon?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-01-17 Anmäld: 2003-01-21 Besvarad: 2003-01-29 Svar anmält: 2003-01-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-01-22)