Diarieföring av besök i Turkiet

Skriftlig fråga 2018/19:428 av Mikael Strandman (SD)

Mikael Strandman (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Det har framkommit uppgifter att regeringen Löfven I genomfört två olika utrikespolitiska linjer. En som redovisats för riksdagens utrikesutskott och en parallell utrikespolitik i relation till Turkiet där det helt saknas diarieförd dokumentation.

Den tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan har bevisligen genomfört officiellt besök som företrädare för Sverige utanför det officiella programmet och det diplomatiska protokollet.

Resorna har dolts genom ombokbara biljetter och genom att någon annan betalat för resorna till och från Ankara. De enda spår som lämnades var de fototillfällen som genomfördes i Turkiet där Mehmet Kaplan presenteras som svensk minister på officiellt besök och med en av president Erdoğans medarbetare som presskontakt och formellt sett officiell medlem i den svenska delegationen.

Mehmet Kaplan genomförde, utanför regeringens officiella program, ett regeringsbesök med officiell prägel i Turkiet mellan den 23 och den 25 november 2015. Besöket i Turkiet avhandlade bland annat bilaterala relationer mellan Sverige och Turkiet, med för Turkiet officiella besök vid minst två lärosäten, varav det ena, Urulag University, av bedömare anses som det regeringsbärande partiet AKP:s eget.

Som presskontakt och officiell representant för Mehmet Kaplans delegation presenterades Rafet Candemir. Att de har samma status hos besöksmottagarna framgår av de bilder som togs vid besöken och mötena. Att en minister vid sitt besök erhåller en minnesplakett tillhör artighetsbetygelserna, men att en “enkel” presskontakt föräras samma gåva är långt utanför protokollet. Candemir är en av Erdoğans representanter i Turkiet. Det är officiellt. Lika officiellt som den svenska regeringens besök i Turkiet. Ett besök som regeringen Löfven I mörklagt.

I Sverige är Rafet Candemir utsedd av Turkiets regering att arbeta som högsta svenska företrädare för Turkiet i ”rådet för turkiska medborgare utomlands”, YPJ. 

Det råd, YPJ, som Rafet Candemir ingår i rapporterar direkt till premiärministerns kontor i Turkiet och har flera gånger haft möten med den högsta politiska ledningen i landet. De styrs och finansieras av staten med president Recep Tayyip Erdoğan och hans parti AKP i spetsen. Rådets medlemmar måste godkännas av president Erdoğan själv. Rådets primära syfte är att knyta turkiska medborgare utomlands närmare Turkiet samt påverka de bi- och multilaterala relationerna i allmänhet och relationerna med EU i synnerhet.

Uppgifterna som framkommit är ytterst allvarliga, och även om Mehmet Kaplan i dag avgått från både regeringen och Miljöpartiet kvarstår frågan hur detta att en bostadsminister kan åka till ett annat land och representera Sverige, utan att det finns några diarieförda handlingar över besöket och vad som sagts, över huvud taget kunnat inträffa.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Varför har den tidigare bostadsministerns besök i Turkiet enligt ovan inte diarieförts, och vilka åtgärder har statsrådet och den tillträdda regeringen vidtagit för att detta inte ska inträffa igen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-14 Överlämnad: 2019-03-20 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-03-27 Sista svarsdatum: 2019-03-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga