diamanter förvandlas till vapen

Skriftlig fråga 1999/2000:188 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 10 november

Fråga 1999/2000:188

av Carina Hägg (s) till utrikesminister Anna Lindh om diamanter förvandlas till vapen

Robert Fowler, ordförande för FN:s sanktionskommitté för Unita, har bedrivit ett arbete för att få en skärpning av sanktionerna till stånd. Robert Fowler beräknar att Unita tjänat 1,6 miljarder kronor på illegal diamantförsäljning under 1998. Sedan 1992 har Unita sålt diamanter för uppemot 30 miljarder kronor. Obekräftade uppgifter har gjort gällande att Unitas försäljning dessutom ökat under det senaste året. Något som sägs kunna tillföras nya upptäckter och den nya exploatering av den diamantförande kimberlitmalmen i det aktuella området.

Samtidigt blir den humanitära situationen alltmer desperat. Mot bakgrund av den otillfredsställande utvecklingen och spridningseffekten vi sett prov på i regionen är det dags att inte bara rikta strålkastaren mot försäljarna av diamanterna utan också försöka synliggöra köparna.

De som säljer vapen, via Internet eller på konventionellt sätt, förtjänar kraftig kritik. Men färre vet att ett köp av diamantringen på fina gatan möjliggör blodiga krigshandlingar och en humanitär katastrof. Än färre vet vilka exploatörerna och uppköparna samt distributören är.

Det är hög tid att tala ut. Det är hög tid att utkräva ansvar. Det är hög tid att överväga en bojkott av diamanter.

Min fråga till utrikesminister Anna Lindh är:

Har regeringen vidtagit åtgärder för att synliggöra och tydliggöra ansvaret för diamanthandelns konfliktdrivande effekter i Angola och omgivande regioner?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-11-10 Anmäld: 1999-11-16 Besvarad: 1999-11-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-11-17)