dialog och samråd inför Fiskeriverkets beslut

Skriftlig fråga 2003/04:474 av Tysklind, Lars (fp)

Tysklind, Lars (fp)

den 15 december

Fråga 2003/04:474

av Lars Tysklind (fp) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om dialog och samråd inför Fiskeriverkets beslut

Sedan Fiskeriverketes styrelse i augusti 2003 fattade beslut om att flytta ut trålgränsen har det förts en omfattande diskussion om själva sakligheten i beslutet och om den arbetsmetod som ledde fram till beslutet. Berörda yrkesfiskare har under hela processen efterfrågat dialog. De har varit villiga att ta fram konstruktiva lösningar inom fisket som tar hänsyn till biologiska aspekter. Ett förslag är att fisket, efter bland annat havskräfta, skulle bedrivas med artselekterande redskap. Berörda yrkesfiskare har även efterlyst en lokal förvaltning enligt Koster@Väderö-modellen.

Fiskeriverkets styrelse fattade i november ett kompletterande beslut där norra Bohuslän undantogs tills bottenkartering utförts från Sotenäs och norrut. Detta ger en ny chans till dialog som kan leda till förändringar av hela beslutet. Jordbruksministern har vid ett flertal tillfällen, både i riksdagen och i olika medier, uttalat nödvändigheten av ett samarbete mellan olika parter för att ta tillvara lokalt kunnande och kompetens. Den uppgivenhet som nu breder ut sig bland yrkesfiskare får följden att många planerar att sälja sina båtar och överge fiskaryrket. Konstruktiva lösningar måste nu till för att det småskaliga kustnära fisket ska överleva.

Avser jordbruksministern att, till exempel i regleringsbrevet för budgetåret 2004 avseende Fiskeriverket, ändra och precisera kraven för dialog och samrådsförfarande så att de som direkt berörs av beslut får en större delaktighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-12-15 Anmäld: 2003-12-15 Besvarad: 2003-12-22 Svar anmält: 2004-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.