Detaljstyrning av betygssystemet i delar av lärarutbildningen

Skriftlig fråga 2013/14:711 av Louise Malmström (S)

Louise Malmström (S)

till Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

 

Från och med den 1 juli i år träder en förändring i högskoleförordningens 18 § i kraft. Den nya formuleringen lyder:

”Betyg ska sättas på en genomgången kurs om inte högskolan föreskriver något annat. Högskolan får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. För en helt eller delvis verksamhetsförlagd kurs inom utbildning som leder till förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- eller yrkeslärarexamen, ska dock alltid fler än ett betygssteg användas för ett godkänt resultat.”

Det nya är alltså skrivningen kring val av betygssystem för den verksamhetsförlagda utbildningen i lärarutbildningen. Det är inte bara anmärkningsvärt att man från departementets sida bryter lärosätenas autonomi vad gäller rätten att välja betygssystem, utan även att man förändrar villkoren för vissa kursmoment i en specifik utbildning. Andra utbildningar med praktikmoment detaljstyrs inte av ministern på samma vis, där avgör professionen vilket betygssystem som bäst lämpar sig.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsministern varför betygssystemet för lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning ska detaljstyras från departementet och inte utgå från principen om lärosätenas autonomi och professionens egna bedömningar.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-06-26 Överlämnad: 2014-06-27 Sista svarsdatum: 2014-07-02 Besvarad: 2014-07-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga