Det tilltagande sexuella våldet mot kvinnor i Sverige

Skriftlig fråga 2016/17:1805 av Johan Nissinen (SD)

Johan Nissinen (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

I ett Sverige där våldshandlingarna och kriminaliteten rent allmänt nu ökar exponentiellt utgör det sexuella våldet mot samt kränkandet och förnedringen av landets kvinnor en särskilt oroväckande aspekt. Praktiskt taget varje dag mördas, våldtas, skändas eller förödmjukas ett allt större antal kvinnor i alla åldrar, medan uppklarandet av och utdömandet av straff för sådana brott endast uppgår till några få procent. Samtidigt sprider sig en skräck hos allt fler kvinnor för att röra sig fritt i sina hemorter framför allt efter mörkrets inbrott, men också på vägen hem från arbetet eller på allmän plats såsom näringsställen, särskilt i de allt talrikare kvarter som klassas som ”särskilt utsatta områden'”.

Det är en ohållbar situation och regeringen är påfallande apatisk i frågan, trots att justitie- och inrikesministern är representant för ett parti som säger sig historiskt sett ha kämpat för kvinnans frigörelse och fulla värdighet.

 

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vad avser ministern att göra för att råda bot på den negativa utvecklingen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-08-14 Överlämnad: 2017-08-15 Sista svarsdatum: 2017-08-29 Anmäld: 2017-08-31 Svarsdatum: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga