det telepolitiska målet

Skriftlig fråga 1997/98:902 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)
Fråga 1997/98:902 av Sonja Fransson (s) till kommunikationsministern om det telepolitiska målet

I det telepolitiska målet står det att alla skall få tillgång till teletjänster på likvärdiga villkor.

I trafikutskottets betänkande 1997/98:TU7 framhåller utskottet vikten av likvärdiga villkor mellan stad och landsbygd både när det gäller utbyggnaden och prissättningen av olika teletjänster. Man förutsätter dessutom att regeringen noga uppmärksammar prisutvecklingen. Det står också att 95 % av landets företag och 90 % av landets övriga befolkning i dag bor inom områden där ISDN-anslutning redan finns.

Tyvärr visar det sig att det i Sjuhäradsbygden finns flera orter med viktiga företag, stora som små, vissa exportföretag, som inte fått tillgång till ISDN-anslutning till rimliga priser.

Häromdagen besökte jag Ljungsarp en liten ort med ca 400 invånare men med industrier som anställer ca 200 personer. Enligt Telia skall en anslutning för ett företag kosta 17 900 medan det i tätorten någon mil därifrån kostar ca 2 000 kr. Samma svar får småföretagare som bor i Holsljunga (där jag själv bor).

Detta anser inte jag är tillgång på teletjänster på likvärdiga villkor.

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att Telia skall uppfylla det telepolitiska målet?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-06-30 Anmäld: 1998-07-06 Besvarad: 1998-07-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga