Det svenska räkfisket

Skriftlig fråga 2013/14:467 av Larsson, Jan-Olof (S)

Larsson, Jan-Olof (S)

den 7 mars

Fråga

2013/14:467 Det svenska räkfisket

av Jan-Olof Larsson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Det svenska räkfisket har blivit starkt ifrågasatt av bland annat WWF. Även Havs- och vattenmyndigheten har hävdat att de svenska räkfiskarna slänger/dumpar en stor andel småräkor. Därför har myndigheten innehållit upp till 20 procent av den svenska räkkvoten under 2013.

Undertecknad gav riksdagens utredningstjänst i uppdrag att undersöka hur många ombordkontroller som utförts under 2013 där kontrollanterna kontrollerade andelen småräkor i fångsten.

Det visade sig att inga sådana kontroller utförts. Då kan jag fundera över på vilka grunder myndigheten har innehållit delar av kvoten.

Efter WWF:s rödlistning av räkorna har priset drastiskt sjunkit och fiskarnas trovärdighet likaså. Alla drabbas oavsett om och i så fall vem som fuskat. Nu framkommer det att Kustbevakningen inte har några pengar att utföra några kontroller, vilket får till följd att fiskarnas anseende och den bild som getts kvarstår.

Min fråga till ministern är:

På vilket sätt ska ministern se till att det blir en rätt och riktig bild som ges av det svenska räkfisket?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-03-07 Anmäld: 2014-03-10 Besvarad: 2014-03-12 Svar anmält: 2014-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-12)