Det så kallade extrajobbsförbudet

Skriftlig fråga 2012/13:613 av Larsson, Hillevi (S)

Larsson, Hillevi (S)

den 19 juni

Fråga

2012/13:613 Det så kallade extrajobbsförbudet

av Hillevi Larsson (S)

till statsrådet Ewa Björling (M)

I Danmark finns något som kallas ”extrajobbsförbudet”, vilket innebär att om man till exempel jobbar både i Danmark och Sverige riskerar man att tvingas betala både danska och svenska arbetsgivaravgifter. Man kan ansöka om tidsbegränsad dispens från denna regel hos danska Pensionsstyrelsen. Men nu har det visat sig, genom ett aktuellt exempel, att dispensen kan rivas upp. I det aktuella fallet har en gränspendlande sjuksköterska jobbat i både Danmark och Sverige och fått dispens från ”extrajobbsförbudet”. Vad hon inte visste var att dispensen upphörde att gälla när hon även tog ett tillfälligt jobb i Norge. Det innebar för hennes del en skattesmäll på 260 000 kronor! Den danska myndigheten godkänner nämligen inte arbete i tre länder. Rimligtvis borde detta gränshinder kunna tas bort genom en överenskommelse på nordisk nivå. Det är ju bra för arbetsmarknaden och gynnar tillväxten när människor fritt kan gränspendla och arbeta i olika länder. Det ligger i de nordiska ländernas eget intresse att ta bort detta gränshinder!

Min fråga till statsrådet är:

Kan inte statsrådet ta initiativ till att lösa denna fråga på nordisk nivå, så att medborgarna fritt kan gränspendla och arbeta i olika länder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-06-19 Anmäld: 2013-06-19 Besvarad: 2013-06-26 Svar anmält: 2013-06-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-26)