Det ryska stoppet för adoptioner till Sverige

Skriftlig fråga 2013/14:62 av Stenberg, Maria (S)

Stenberg, Maria (S)

den 21 oktober

Fråga

2013/14:62 Det ryska stoppet för adoptioner till Sverige

av Maria Stenberg (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

I somras stiftade den ryska duman en lag som förbjuder adoption till utländska homosexuella par. Det har inneburit ett stopp för adoptioner till Sverige. Adoptioner till svenska par har stoppats, även i sådana fall där paren är heterosexuella. Minst 13 adoptioner har stoppats.

Det inträffade är en tragedi för de inblandade familjerna. I flera fall hade processen gått så långt att de tilltänkta föräldrarna har träffat barnen och förberett både sig själva och barnen på en framtida relation. Det är hjärtlöst att i detta skede stoppa adoptionen.

Ryssland har undertecknat barnkonventionen. De har ett ansvar att se till barnens bästa. Det har jag svårt att se att de har gjort i detta fall.

Jag har följande fråga:

Vad avser statsrådet att göra för att från svensk sida förmå Ryssland att slutföra de inledda adoptionerna och åter låta svenska par prövas som adoptivföräldrar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-10-21 Anmäld: 2013-10-22 Besvarad: 2013-10-30 Svar anmält: 2013-11-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-10-30)