Det politiska våldet i Colombia

Skriftlig fråga 2007/08:1006 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 26 mars

Fråga

2007/08:1006 Det politiska våldet i Colombia

av Luciano Astudillo (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Den 12 mars i år mottog ett trettiotal MR-organisationer och MR-aktivister i Colombia ett dödshot via e-post från den paramilitära gruppen Aguilas Negras. Hotmejlet innehåller bilder tagna vid olika minnesmarscher, som genomförts för att hedra minnet av offren för det statliga och paramilitära våldet i Colombia, och avslutas med texten: Så här kommer ni också att sluta  nästa gång är det er tur.

Hotet skickades ut en knapp vecka efter den protestmarsch som arrangerades den 6 mars av den nationella offerrörelsen mot statens brott. Trots det hårda politiska klimat som föregick marschen kunde den genomföras fredligt. Hotmejlet och färsk information från FN:s MR-kontor visar nu emellertid en annan och mycket skrämmande sida av detta hårda politiska klimat. Enligt FN har fyra lokala MR-försvarare och fackföreningsledare, som var drivande i marschen den 6 mars, mördats inom loppet av en vecka på olika platser i Colombia.

Den pågående utvecklingen i Colombia är mycket oroande. De bristande skyddsgarantierna och respekten för åsikts- och yttrandefriheten påverkar direkt en lång rad MR-försvarares personliga säkerhet i Colombia.

Jag vill därför fråga utrikesministern vilka åtgärder han avser att vidta för att reagera mot det statliga och paramilitära våldet i Colombia och skydda MR-försvarares säkerhet i landet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-26 Anmäld: 2008-03-26 Besvarad: 2008-04-02 Svar anmält: 2008-04-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-02)