Det östliga partnerskapet

Skriftlig fråga 2018/19:531 av Ludvig Aspling (SD)

Ludvig Aspling (SD)

till Statsrådet Hans Dahlgren (S)

 

Det östliga partnerskapet firar tio år, och regeringen har aviserat att man kommer att öka biståndet till dessa länder i syfte att främja demokratin, yttrandefriheten och rättsstaten.

Samtidigt är det svårt att finna en genomgripande utvärdering av det östliga partnerskapet och stödet till dessa länder genom ENI.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Hans Dahlgren:

 

Kan statsrådet peka på någon uppföljnings- eller utvärderingsrapport som tydligt visar att de målsättningar på tema demokrati och rättsstaten som ställts upp inom ramen för det östliga partnerskapet och ENI avseende Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland faktiskt uppnåtts under de första tio åren?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-11 Överlämnad: 2019-04-12 Anmäld: 2019-04-23 Svarsdatum: 2019-04-24 Sista svarsdatum: 2019-04-24
Svar på skriftlig fråga