det ökade antalet flyktingar från Tibet

Skriftlig fråga 1998/99:67 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1998/99:67 av Carina Hägg (s) till utrikesministern om det ökade antalet flyktingar från Tibet

Hur avser regeringen att hantera remissen om FUNKIS-utredningen och den proposition som är aviserad till i vår?

 

den 13 november

den 13 november

Under en tid har det pågått ett arbete för att Falu gruva skall upptas på Unescos världsarvslista. Länsstyrelsen Dalarna, Falu kommun, Stora och många fler har engagerat sig i detta. Att komma med på världsarvslistan är betydelsefullt såväl av turistiska som andra skäl. Det vore mycket glädjande om ett positivt beslut kunde tas under industriminnesåret 1999.

Enligt uppgift handläggs frågan för närvarande av Riksantikvarieämbetet. Eftersom det är regeringen som tar ställning till eventuell nominering hos Unesco, vill jag fråga kulturministern:

Kommer kulturministern att medverka till att Falu gruva upptas på Unescos världsarvslista?

 

den 13 november

den 13 november

Sedan en tid har vi nåtts av uppgifter om att antalet flyktingar från Tibet ökar. Under oktober lär flyktingströmmen ha tiofaldigats. Flyktingar som förfryser tår och fingrar av köldskador, andra dör under färden över Himalaya. Något gör att människor trots strapatser och stor fara ändå ser en flykt som sin enda möjlighet. Den förklaring som hittills framkommit talar om ett ökat förtryck av tibetanerna och en förnyad kampanj mot religiösa inrättningar, något som djupt oroar.

Samtidigt har vi kunnat glädjas med Kina åt undertecknandet av FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Det som återstår i den delen är att ratificera konventionen av den nationella folkkongressen. Men det är rimligt att intresset för vad som händer i Tibet nu också sätts i fokus mot bakgrund av Kinas undertecknande av FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

Min fråga till ministern är om ministern, mot bakgrund av det ökade antalet flyktingar från Tibet, vidtagit någon åtgärd i internationella organisationer.