det nya körkortet

Skriftlig fråga 1997/98:576 av Papadopoulos, Nikos (s)

Papadopoulos, Nikos (s)
Fråga 1997/98:576 av Nikos Papadopoulos (s) till kommunikationsministern om det nya körkortet

Jag har under hösten 1997 besökt jugoslaviska, turkiska, iranska och andra invandrarföreningar i Stockholms kommun och en av de hetaste frågorna var det nya körkortet.

I det nya körkortet på punkt 3 står det fakta om födelsedatum och födelseland. Detta innebär att våra nationella regler om jämlikhetsprincipen inte följs av de nya svenskarna, trots att de kom till Sverige redan när de var ett eller två år gamla.

Många av oss har sitt körkort som ID-kort. Kan statsmakterna tänka sig hur "de nya svenskarna" känner sig när de skall visa sitt nya körkort för arbetsgivaren eller för någon annan myndighet?

För alla dessa nya svenskar är det tydligt att det nya körkortet med dessa fakta är ett vi-och-de-körkort.

Vi "nya svenskar" är stolta att vi lever i ett demokratiskt samhälle där jämlikhet råder och mångfalden accepteras, men hur skall vi kunna förklara att våra myndigheter accepterar en offentlig handling som visar motsatsen?

Min fråga till ministern är:

Vad avser ministern vidta för åtgärder i EU:s ministerråd för att belysa problemet födelseland/personnummer på det nya körkortet?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-03-18 Anmäld: 1998-03-23 Besvarad: 1998-04-01
Svar på skriftlig fråga