Det nya antagningssystemet till högre studier

Skriftlig fråga 2009/10:544 av Granlund, Marie (s)

Granlund, Marie (s)

den 17 februari

Fråga

2009/10:544 Det nya antagningssystemet till högre studier

av Marie Granlund (s)

till statsrådet Tobias Krantz (fp)

Det nya antagningssystemet till högre studier gör att många studenter kommer i kläm.

En av många orsaker är de meritgivande kurserna som ger extra poäng.

Det nya systemet gäller alla, även de som studerade innan det blev känt vilka meritkurserna var. I vilken utsträckning dessa studenter har meritpoäng eller inte handlar bara om tillfälligheter.

När Högskoleverket bestämde vilka kurser som skulle ge meritvärde, valdes nationella kurser. Reglerna innebär att man inte får extra poäng för en lokal kurs med annat namn men där innehållet motsvarar en nationell kurs som ger meritvärde.

Min fråga till statsrådet är om han kommer att vidta några åtgärder för att möjliggöra för elever att fortsätta sina studier i stället för att elever hindras från att göra det.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-02-17 Anmäld: 2010-02-18 Besvarad: 2010-02-24 Svar anmält: 2010-03-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-24)