Det nordiska statistiksamarbetet

Skriftlig fråga 2017/18:1309 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Statistik över pendlingen över Öresund och datautbyte mellan Sverige och Danmark är avgörande för utredningsarbetet vad gäller integrationen i Öresundsregionen. Statistiska centralbyrån (SCB) för inte någon statistik över gränspendlare, utan denna statistik möjliggörs i stället av ett samarbete med den danska motsvarigheten till denna myndighet.

På grund av den svenska offentlighetsprincipen, där myndigheter efter avklarad sekretessprövning måste lämna ut data, vill nu statistikbyråerna i både Danmark och Norge avbryta samarbetet med den svenska. De vill att SCB ska kunna garantera att de data som lämnas ut enbart kommer att användas till forskning eller statistik. Någon sådan garanti går inte att lämna i dag på grund av den svenska lagstiftningen. Om samarbetet avbryts kommer detta att få stora konsekvenser för viktigt politiskt beslutsfattande.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström följande:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att det nordiska samarbetet mellan statistikbyråerna upprätthålls?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-16 Överlämnad: 2018-05-17 Anmäld: 2018-05-18 Svarsdatum: 2018-05-23 Sista svarsdatum: 2018-05-23
Svar på skriftlig fråga