Det nordiska samarbetet inom kultursektorn

Skriftlig fråga 2018/19:806 av Cassandra Sundin (SD)

Cassandra Sundin (SD)

till Statsrådet Ann Linde (S)

 

Många politiska områden och frågor är viktiga i det nordiska samarbetet. En av de grundpelare som de nordiska ländernas gemenskap vilar på är samarbetet inom konst och kultur. Genom gemensamma värderingar och samhällssystem, kulturella uttryck och språkförståelse kan Norden och det nordiska samarbetet nå ännu längre.

För att värna och stärka demokratin är kultur viktigt ur många aspekter. Stärkt bildning och diskussion mellan människor skapar kritiskt tänkande och främjar nyskapande och innovation. Nordisk kulturkontakt i Helsingfors, som bland annat administrerar Nordiska ministerrådets fyra kulturstödsprogram, är ett exempel på viktiga instanser för kulturfrämjandet i Norden .

Det nordiska kultursamarbetet värnar demokrati, yttrandefrihet, jämställdhet och civilsamhällets roll i samhället. Ett av de viktigaste uppdragen samarbetet har är sammanhållningen och gemenskapen mellan alla som bor i Norden.

Med anledning av ovanstående är min fråga till statsrådet Ann Linde:

 

Vad avser statsrådet att verka för inom det nordiska kultursamarbetet framöver?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-19 Överlämnad: 2019-06-19 Anmäld: 2019-06-24 Svarsdatum: 2019-06-26 Sista svarsdatum: 2019-06-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga