Det minskade bidraget till Brottsofferjouren

Skriftlig fråga 2022/23:337 av Sanna Backeskog (S)

Sanna Backeskog (S)

till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

Sedan 2016 har Brottsofferjouren i Sverige beviljats ungefär 5 miljoner kronor i bidrag från Socialstyrelsen för sitt viktiga arbete gällande stöd till våldsutsatta kvinnor samt människor utsatta för våld i nära relationer. Tusentals våldsutsatta kvinnor, över hela landet, söker årligen stöd hos Brottsofferjouren, och under många år har statsbidragen från Socialstyrelsen legat stabilt, eller höjts. År 2023 sänks dock anslaget med 40 procent – från 5 miljoner till 3 miljoner, vilket såklart får allvarliga konsekvenser för de våldsutsatta.

Detta beslut går stick i stäv med såväl den tidigare socialdemokratiska regeringens bedrivna politik som den nuvarande justitieministerns löften om att ta frågan om mäns våld mot kvinnor på allvar och förflytta fokus från gärningsman till brottsoffer.

Min fråga till statsrådet Acko Ankarberg Johansson är därför:

 

Varför har Brottsofferjourens anslag minskat, och ämnar statsrådet vidta åtgärder för att Brottsofferjouren ska kunna upprätthålla sin viktiga verksamhet för människor utsatta för våld i nära relationer? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2023-02-10 Överlämnad: 2023-02-13 Anmäld: 2023-02-14 Svarsdatum: 2023-02-22 Sista svarsdatum: 2023-02-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga