Det minskade anslaget till energieffektivisering

Skriftlig fråga 2019/20:81 av Tobias Andersson (SD)

Tobias Andersson (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Ur ett resurs- och konkurrensperspektiv är det en självklarhet att använda resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. För vår basindustri i Sverige, som till övervägande del består av energiintensiv verksamhet, är energieffektivisering av stor vikt med potential för betydande kostnadsbesparingar, vilket ger en konkurrensfördel. Här ser jag och mitt parti att det finns mer att göra från politiskt håll än vad som levereras i dag, inte minst när det gäller små och medelstora företag.

Bostadssektorn är ett annat område där energieffektiviseringsvinster kan skördas genom renoveringar av det befintliga beståndet. En aktuell rapport, producerad av Industrifakta, där 100 fastighetsägare över hela landet intervjuats visar att mer än en halv miljon lägenheter i flerbostadshus är i behov av energieffektivisering.

I regeringens budget sänker man dock anslaget Insatser för energieffektivisering från årets 228 miljoner kronor till 28 miljoner kronor redan 2021, samt anslaget Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer från årets 240 miljoner kronor till 55 miljoner kronor 2021 (utfallet 2018 var 520 miljoner). Detta är helt på tvärs mot den ovan beskrivna verkligheten.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Tror inte statsrådet och regeringen att det finns ett fortsatt behov av denna typ av åtgärder, eller avser ministern att på andra sätt verka för ökad energieffektivisering?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Överlämnad: 2019-10-02 Anmäld: 2019-10-03 Svarsdatum: 2019-10-09 Sista svarsdatum: 2019-10-09
Svar på skriftlig fråga