Det långvariga utanförskapet bland ungdomar och besparingarna på gymnasieskolan

Skriftlig fråga 2011/12:638 av Olovsson, Fredrik (S)

Olovsson, Fredrik (S)

den 8 juni

Fråga

2011/12:638 Det långvariga utanförskapet bland ungdomar och besparingarna på gymnasieskolan

av Fredrik Olovsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Enligt beräkningar från riksdagens utredningstjänst (RUT) befann sig 28 procent av de unga som saknar gymnasieutbildning i långvarigt utanförskap år 2010. Motsvarande andel för unga med gymnasieutbildning är 11 procent. Det innebär att unga utan fullständig gymnasieutbildning löper nära tre gånger så större risk att hamna i långvarigt utanförskap.

Med hänvisning till påstådda effektivitetsvinster av gymnasiereformen minskar regeringen anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning i 2012 års budget med 675 miljoner kronor 2012, 895 miljoner kronor 2013, 1 360 miljoner kronor 2014 och 1 930 miljoner kronor från och med 2015. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) hävdar dock att de möjliga effektivitetsvinsterna, om det ens finns några, är betydligt mindre än vad regeringen hävdar. I själva verket, menar SKL, är reformen gravt underfinansierad från statens sida, vilket innebär att vi kommer att få se betydande neddragningar på gymnasieskolan under kommande år.

Min fråga till statsrådet Borg är således hur han anser att besparingar på gymnasieskolan bidrar till arbetslinjen när vi vet att unga utan fullständig gymnasieutbildning löper nästan tre gånger större risk att hamna i långvarigt utanförskap.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-06-08 Anmäld: 2012-06-08 Besvarad: 2012-06-13 Svar anmält: 2012-06-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-13)