Det kustnära fiskets framtid i Haparanda skärgård

Skriftlig fråga 2005/06:2017 av Torstensson, Åsa (c)

Torstensson, Åsa (c)

den 15 augusti

Fråga 2005/06:2017 av Åsa Torstensson (c) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s)

Det kustnära fiskets framtid i Haparanda skärgård

Fisket i Haparanda skärgård är unikt så till vida att allt fiskevatten är enskilt ägt antingen via bysamfälligheter eller enskilda fastighetsägare. Även om fisket i denna skärgård, som runt hela Sverige, har minskat är fisket fortfarande viktigt för både lokala företag och arbetstillfällen som för uppdraget att leverera god fisk med hög kvalitet till de svenska köksborden. Dessutom är det nära kustfisket oerhört viktigt för en naturligt levande kustmiljö som är avgörande för att också kunna utveckla skärgårdsturismen och nya jobb. Under många år har de aktiva kustfiskarna upplevt en negativ debatt om kustfisket och beslut som innebär en konfiskering av deras enskilda egendom samtidigt som myndigheter och samhället i övrigt har bejakat turismutveckling och turistfiske. Nu finns en oro för att det kustnära fisket återigen ska drabbas av ytterligare begränsningar som kommer att leda till avveckling av det kustnära fisket. Detta främst för att det nu på finska regeringens uppdrag finns en arbetsgrupp som vill lägga ytterligare tidsbegränsningar för användandet av fasta redskap vilket framför allt slår mot de svenska kustfiskarna i Haparanda skärgård.

Min fråga är till ansvarig minister är:

Vad avser ministern att göra för att bibehålla och utveckla det kustnära fisket i Haparanda?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-15 Besvarad: 2006-08-29 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-29)