Det kustnära fisket

Skriftlig fråga 2005/06:1372 av Engelhardt, Christer (s)

Engelhardt, Christer (s)

den 6 april

Fråga 2005/06:1372 av Christer Engelhardt (s) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s)

Det kustnära fisket

Det är regeringens ambition att stärka det småskaliga kustnära fisket. Det är angeläget inte minst på Gotland. Det behövs en rad åtgärder för att trygga ett långsiktigt hållbart fiske i Östersjön. Det krävs självklart restriktioner för att trygga fiskbeståndet. Men fiskepolitiken kan inte bara bygga på förbud. Ett av de senaste exemplen på åtgärder som ifrågasätts är förbudet mot drivgarnsfiske från 2008 vilket gör det omöjligt för laxfiskare att fortsätta sin yrkesutövning. Det behövs också åtgärder som skapar framtidstro bland yrkesfiskarna och, inte minst, för ungdomar att vilja bli fiskare. Som läget är nu finns det anledning att befara att det blir svårt att klara generationsväxlingen. Det skulle vara olyckligt av flera skäl. Fisket är ett viktigt inslag i arbetet för en levande kustmiljö.

Jag vill fråga jordbruksministern vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att utveckla det kustnära fisket och för att öka framtidstron bland yrkesfiskarna.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-04-06 Anmäld: 2006-04-06 Besvarad: 2006-04-20 Svar anmält: 2006-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-04-20)