Det humanitära initiativet

Skriftlig fråga 2015/16:1420 av Karin Enström (M)

Karin Enström (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Vår omvärld präglas av en allt större osäkerhet. Risken för spridning av massförstörelsevapen har ökat de senaste åren.

Sveriges regering identifierar nedrustning som en prioriterad fråga. Hösten 2014 meddelade utrikesminister Margot Wallström att Sverige ställer sig bakom det humanitära initiativet för kärnvapennedrustning, och hösten 2015 skriver ministern att arbetet inom det humanitära initiativet vilar på icke-spridningsavtalet NPT och åtagandet om att avskaffa alla kärnvapen. Tillsammans med andra länder kommer vi att försöka få nya regler och verktyg till stånd, företrädesvis inom – men även utanför – FN-systemet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Hur ser ministern på utvecklingen framåt för det humanitära initiativet, hur arbetar ministern och regeringen med initiativet och vilka mål har regeringen för initiativet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-06-30 Överlämnad: 2016-06-30 Besvarad: 2016-07-14 Sista svarsdatum: 2016-07-14 Anmäld: 2016-08-25
Svar på skriftlig fråga