Det fria skolvalet

Skriftlig fråga 2015/16:116 av Ida Drougge (M)

Ida Drougge (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Skolkommissionens ordförande och utbildningsministern har de senaste veckorna beskyllt skolvalet för att vara den stora anledningen till att elever ges olika och orättvisa förutsättningar att lyckas i skolan. Detta göra man trots att de störta skillnaderna är mellan klassrum och inte mellan skolor. Enligt IFAU kan skolvalet ha påverkat skolsegregationen med 3,5 procent. Den stora boven i dramat är snarare bostadssegregationen. Under riksdagens frågestund frågade undertecknad ministern om hans syn på skolvalet, och svaret var då bland annat att han kan tänka sig gemensamma kommunala köer.

 

Hur skulle en sådan gemensam kö fungera? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-10-08 Överlämnad: 2015-10-08 Anmäld: 2015-10-13 Svarsdatum: 2015-10-14 Sista svarsdatum: 2015-10-14
Svar på skriftlig fråga