Det dyra bostadsbyggandet i Sverige

Skriftlig fråga 2016/17:887 av Nooshi Dadgostar (V)

Nooshi Dadgostar (V)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

DN kunde den 13 februari visa att Sverige har EU:s högsta byggpriser. Det leder till oerhört stora problem med ojämlikhet, och blir ett betydande hinder för allmännyttorna att bygga fler hyresrätter.

Orsakerna till de höga priserna går inte att i första hand härleda till hög kvalitet, konstruktionsregler, särskilda materialval eller löner. Snarare finns det i bostadssektorn mycket starka intressegrupper som försöker pressa upp priserna och därmed sina vinstmarginaler – såsom byggbolag och banker. Bankerna tjänar mer pengar ju större bolånen är, medan byggbolagen just nu gör enorma utdelningar till sina aktieägare. Samtidigt byggs det för lite och för dyrt.

Den fördyring av byggnation vi ser i Sverige i dag är orimlig. Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att komma till rätta med fördyringen av byggnation i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-02-17 Överlämnad: 2017-02-20 Anmäld: 2017-02-21 Sista svarsdatum: 2017-03-01 Svarsdatum: 2017-03-09
Svar på skriftlig fråga