Den vita käppen som stopptecken

Skriftlig fråga 2012/13:712 av Lundh Sammeli, Fredrik (S)

Lundh Sammeli, Fredrik (S)

den 14 augusti

Fråga

2012/13:712 Den vita käppen som stopptecken

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

De synskadade i Sverige har rätt till en säker trafikmiljö, och det är hög tid för regeringen att se över lagskyddet för synskadade för att öka respekten för den vita käppen i trafiken.

Det är viktigt att trafikmiljön utformas så att den möjliggör att människor med funktionshinder kan förflytta sig i trafiken på ett säkert sätt. Bland annat bör miljön utformas så att synskadade ges möjlighet att korsa vägar och gator på ett säkert sätt.

Riksdagen beslutade redan under riksmötet 2005/06 att en lagöversyn ska göras för ökad respekt och status för den vita käppen. När en synskadad vill korsa en väg eller en gata och tydligt visar sin vita käpp ska det motsvara ett stopptecken, som tvingar övriga trafikanter att stanna och ge företräde.

Vad avser statsrådet att göra för att snarast se över lagskyddet för synskadade i trafiken?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-08-14 Anmäld: 2013-08-15 Besvarad: 2013-08-27 Svar anmält: 2013-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-27)