Den tillfälliga rabatten för fasta hyreskostnader

Skriftlig fråga 2019/20:1336 av David Josefsson (M)

David Josefsson (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Den 16 april beslutade regeringen om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher, men redan den 9 april presenterades listan på så kallade SNI-koder över vilka branscher som skulle innefattas av rabatten.

Sedan listan presenterades har flera branschorganisationer påpekat att uppdelningen mellan olika SNI-koder skapat till synes ganska ologiska och godtyckliga, och i vissa fall närmast absurda, uppdelningar mellan vilka företag som får ta del av stödet respektive inte.

Svenska Fotografers Förbund konstaterar exempelvis att fotografisk konstnärsverksamhet med SNI-kod 90.030 får stöd, medan fotografer inom reklam (SNI-kod 74.202), porträtt (SNI-kod 74.201), press (SNI-kod 74.203) eller bröllop, event och sport (SNI-kod 74.203) inte kan få stöd. Detta trots att såväl reklambranschen som event- och sportbranschen i stort stannat i och med coronakrisen.

Också Sveriges Tvätteriförbund konstaterar att uppdelningen mellan SNI-koder skapar problem. Trots att många butiker och verksamheter som bedriver tvätteri upplever stora intäktstapp, bland annat för att en viktig kund till tvätterier är hotell och restauranger som nu tappat kunder, är deras SNI-koder inte med på regeringens lista (SNI 96.012 och SNI 96.011). De kunder i Tvätteriförbundet som ägnar sig åt att förmedla tvätteritjänster, och därmed faller inom SNI-kod 96.090 Övriga konsumenttjänster, är däremot inkluderade i stödet.

En annan bransch som inte är inkluderad i stödet är biluthyrningsbranschen (SNI-kod 77.110), där man ser nedgångar i volymerna i spannet 60–90 procent, bland annat för att en viktig del är den biluthyrning som sker på flygplatser med internationell trafik. Däremot har regeringen inkluderat försäljning av samma bilar (45.110). Vad gäller motorfordon inkluderar alltså regeringen klassiska affärsmodeller som bygger på ren transaktionsekonomi men exkluderar de cirkulära affärsmodeller som ligger mer i takt med samhällsutvecklingen.

Min fråga till näringsminister Ibrahim Baylan är:

 

Är ministern, med anledning av ovanstående exempel, beredd att ompröva vilka SNI-koder som inkluderas i den tillfälliga rabatten för fasta hyreskostnader i utsatta branscher?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-11 Överlämnad: 2020-05-11 Anmäld: 2020-05-12 Svarsdatum: 2020-05-20 Sista svarsdatum: 2020-05-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga