Den svenska surströmmingen

Skriftlig fråga 2009/10:999 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 24 augusti

Fråga

2009/10:999 Den svenska surströmmingen

av Peter Hultqvist (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Som det ser ut i dagsläget är tillverkning av surströmming i Sverige olagligt från och med 2012. Det beror på att regeringen inte ansökt om och fått dispens från EU:s regelverk för att tillverkning av surströmming ska kunna fortgå i Sverige.

Surströmmingen äts som en delikatess i framför allt stora delar av norra Sverige. Nu sprids en oro om surströmmingens framtid. Det oklara förhållande som regeringen skapat gör att frågor ställs om denna kulturtraditions framtid. Självklart bör denna situation åtgärdas.

Min fråga till jordbruksministern är:

Vilka åtgärder avser jordbruksministern att vidta mot bakgrund av den uppkomna situationen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-08-24 Besvarad: 2010-09-07 Anmäld: 2010-10-04 Svar anmält: 2010-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-09-07)