den svenska etanolproduktionen

Skriftlig fråga 2004/05:2130 av Lindström, Torsten (kd)

Lindström, Torsten (kd)

den 26 augusti

Fråga 2004/05:2130

av Torsten Lindström (kd) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om den svenska etanolproduktionen

En del förbättringar har genomförts för dem som vill producera råmaterial till etanolframställning. Fortfarande importeras dock den absolut största delen av den etanol som används i Sverige. Detta sker samtidigt som våra bönder får EU-stöd för att låta fullgod produktionsmark ligga i träda. Detta kan inte vara rimligt. I stället borde bönder få bra betalt för det arbete som man utför i stället för det arbete som man inte utför.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga jordbruksministern:

Vad avser ministern att göra för att förstärka den svenska etanolproduktionen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-08-26 Besvarad: 2005-09-09 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-09-09)