den svenska bataljonstaben i Makedonien

Skriftlig fråga 1998/99:380 av Carnerö, Åke (kd)

Carnerö, Åke (kd)
Fråga 1998/99:380 av Åke Carnerö (kd) till försvarsministern om den svenska bataljonstaben i Makedonien

den 18 februari

 

En av försvarsmaktens huvuduppgifter är att delta i internationella fredsfrämjande uppgifter. Enligt Försvarsberedningens rapport bör den svenska ambitionsnivån på det fredsfrämjande området höjas. Det är därför viktigt att det finns beredskap för att snabbt vidta åtgärder så att svenska förband kan verka under så goda förhållanden som möjligt.

Den svenska bataljonstaben i Makedonien bor i provisoriska fältförläggningar i avvaktan på en nödvändig reparation och upprustning av de kaserner som FN hyr. Kvalificerade läkare och veterinärer från Försvarsmakten har besiktigat kasernerna och konstaterat omfattande hygieniska brister.

Min fråga till försvarsminister Björn von Sydow är:

 

Vad avser försvarsministern att vidta för åtgärder så att förläggningen av den svenska bataljonstaben i Makedonien får en snabb och godtagbar lösning?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-02-18 Anmäld: 1999-02-23 Besvarad: 1999-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga