Den svenska arbetsmarknadssituationen

Skriftlig fråga 2012/13:643 av Hellman, Jörgen (S)

Hellman, Jörgen (S)

den 4 juli

Fråga

2012/13:643 Den svenska arbetsmarknadssituationen

av Jörgen Hellman (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Den svenska arbetslösheten ligger på över 8 procent och är högre än i jämförbara länder. Riksbankens bedömning är att nivån för den långsiktigt hållbara arbetslösheten (jämviktsarbetslösheten) i dag är mellan 5 och 7,5 procent. Det blir fler som ska försörjas av allt färre. Sysselsättningsgraden har minskat från 66,8 procent i januari 2007 till 65,6 procent i maj 2013.

Riksdagens utredningstjänst (Rut) har analyserat matchningseffektiviteten på svensk arbetsmarknad. Av utredningstjänstens rapport framgår att de lediga jobben i förhållande till arbetskraften år 2012 låg på ungefär samma nivå som 2007–2008. Samtidigt var arbetslösheten 1,5 procentenheter högre. Detta återspeglar att matchningen på svensk arbetsmarknad har försämrats dramatiskt. En överslagsberäkning visar att den försämrade matchningen motsvarar 80 000 arbetstillfällen.

Politik är att vilja. Men politik är också att välja. Regeringen har vid varje tillfälle valt att sänka skatter i stället för att investera i sådant som långsiktigt ger fler jobb. Under de senaste sju åren har regeringen genomfört skattesänkningar på ungefär 120 miljarder kronor. Nu planerar regeringen att genomföra både ett femte och ett sjätte jobbskatteavdrag.

Den politiken har inte gett jobb – men den har ökat klyftorna. Sverige är i dag det OECD-land där de ekonomiska klyftorna ökar mest. 8,5 procent av hushållen i Sverige har en disponibel inkomst under 50 procent av medelinkomsten. Det är en ökning med drygt 30 procent sedan 2006.

Avser finansministern att göra förändringar i den ekonomiska politiken med anledning av de svaga resultaten?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-07-04 Besvarad: 2013-08-14 Svar anmält: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-13)