Den svarta ekonomin

Skriftlig fråga 2014/15:748 av Rasmus Ling (MP)

Rasmus Ling (MP)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Malmö har under sommaren plågats av en rad sprängdåd. Även tidigare har malmöborna emellanåt tvingats uppleva våldsdåd och skottlossning. Detta är helt oacceptabelt och något som måste vara polisens första prioritet att komma till rätta med.

Att våldet i Malmö har minskat är naturligtvis glädjande, men de många fallen på kort tid i sommar skapar stor oro bland människor, och det måste tas på största allvar. Det politiska ansvaret måste vara långsiktigt och får inte bara inskränka sig till att ha synpunkter på polisens utredningsarbete.

I Malmö är den stora svarta ekonomin ett grundläggande problem. Den inkluderar handel med vapen och narkotika men också med svarta bostadskontrakt. Andra delar är sådant som för vissa kan te sig mer oförargligt, som restauranger, affärer och butiker som inte följer alla regler eller betalar full moms.

Allt detta hänger dock ihop, och ska vi komma till rätta med den svarta ekonomin i Malmö så krävs det en ökad prioritering av frågan och en ökad samordning mellan olika myndigheter. Såväl polisen som tullen, Skatteverket, Kronofogden och de kommunala myndigheterna måste samarbeta och metodiskt arbeta för att få bort den svarta marknaden. Det är den som göder och finansierar organiserade kriminella grupper och organisationer.

 

Med anledning av detta frågar jag vad finansministern avser att göra för att bekämpa den svarta ekonomin?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-07-30 Överlämnad: 2015-07-30 Besvarad: 2015-08-14 Sista svarsdatum: 2015-08-14 Anmäld: 2015-08-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga