Den samhällsviktiga trädgårdsnäringen

Skriftlig fråga 2019/20:1205 av Magnus Oscarsson (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Livsmedelsproduktion är samhällsviktig. Ändå saknas en tydlig hänvisning till detta i den tillfälliga förordningen om inreseförbud från länder utanför EU som införts för att motverka coronasmittan. Till skillnad från sjukvårdare och transportarbetare är inte lantbrukspersonal explicit definierade som samhällsviktiga. Det har gjort att grupper av säsongsarbetare från Östeuropa har avvisats från landet när de haft för avsikt att komma hit och arbeta inom livsmedelsproduktionen.

Enligt Jordbruksverket arbetar 8 000 personer 900 timmar eller mindre per år; 5 000 av dessa arbetar inom trädgårdsnäringen där bristen på säsongsarbetare är som störst. Trädgårdsnäringen handlar om grönsaker på friland, grönsaker i växthus, bärodling, fruktodling och prydnadsväxter i växthus.

Det finns de som hävdar att bristen på säsongsarbetare kunde lösas utifrån den växande arbetslösheten i Sverige. Under perioden den 1 mars–12 april skrev 82 255 personer in sig som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Samtidigt ska det betonas att de som normalt arbetar säsongsvis inom trädgårdsnäringen gör det utifrån beprövad erfarenhet, i vissa fall även med erhållna licenser för arbetet. De har erfarenhet och kunskap, kan gå direkt in i arbetet och känner till företagens rutiner.

I Tyskland, som har ett mycket stort behov av säsongsarbetskraft, kommer den tyska regeringen att flyga in arbetskraften från Östeuropa. Det bygger på insikten om den samhällsviktiga uppgift som föreligger.

Statsrådet har uppvaktats av bland annat trädgårdsnäringen med uppmaningen att tydliggöra dess verksamhet som samhällsviktig för att på sätt möjliggöra för säsongsarbetskraft att återkomma till Sverige för att arbeta under de viktiga sommarmånaderna vi har framför oss.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Har statsrådet gjort det ställningstagandet att livsmedelsproduktionen inom trädgårdsnäringen är samhällsviktig?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-04-16 Överlämnad: 2020-04-17 Anmäld: 2020-04-21 Svarsdatum: 2020-04-29 Sista svarsdatum: 2020-04-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga