den så kallade fyratimmarsregeln för yrkesfiskare

Skriftlig fråga 2004/05:1551 av Johnsson, Jeppe (m)

Johnsson, Jeppe (m)

den 29 april

Fråga 2004/05:1551

av Jeppe Johnsson (m) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om den så kallade fyratimmarsregeln för yrkesfiskare

Det svenska yrkesfisket är trängt från många håll, inte minst av en helt otrolig och oförutsebar byråkrati.

Den 1 mars infördes den så kallade fyratimmarsregeln. Det innebär att varje yrkesfiskare som medför last på över 300 kilo, plus 8 %, måste anmäla till Kustbevakningen fyra timmar innan han eller hon beräknar att vara i land.

Regeln är omöjlig att följa i det kustnära fisket. Ska regeln kunna efterlevas måste man i en del fall anmäla innan man ens gått ut för att vittja sina garn och då kan man ju inte veta hur stor fångst man kommer att få. I de flesta fall tar resan från fångstplatsen till hemmahamnen betydligt kortare tid än fyra timmar.

Vad avser ministern att göra för att förändra denna regel och liknande regler som är totalt omöjliga att följa?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-04-29 Anmäld: 2005-04-29 Besvarad: 2005-05-04 Svar anmält: 2005-05-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-05-04)