Den ryska Alfagruppens avsikt att köpa in sig i Telia Sonera

Skriftlig fråga 2006/07:489 av Linde, Hans (v)

Linde, Hans (v)

den 16 januari

Fråga

2006/07:489 Den ryska Alfagruppens avsikt att köpa in sig i Telia Sonera

av Hans Linde (v)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I december bekräftade regeringen att man har för avsikt att sälja ut sin andel av Telia Sonera. Utförsäljningen kommer att ske över börsen. Telekommunikationsföretaget Altimo, som är en gren av det ryska konsortium som kallas Alfagruppen, har aviserat sitt intresse för att köpa de delar av Telia Sonera som nu ska privatiseras. Alexej Reznikovitj, vd för Altimo, har under hösten och vintern besökt Stockholm vid ett flertal tillfällen och träffat representanter för Telia Sonera och Telenor. I juli 2005 sade Alfagruppens ägare, Michail Friedman till Financial Times att vi vill vara del av ett globalt telekommunikationsföretag, ett euroasiatiskt Vodafone. Vi vill omvandla alla våra tillgångar i olika telekommunikationsföretag till ett, låt det vara Telenor, Telia Sonera eller något annat företag.

Altimo har redan försökt ta över andelar av Telia i Norge, Turkcell i Turkiet, Kiewstar i Ukraina och Megafon i Ryssland genom medvetet koordinerad spekulation, manipulation av lagstiftning och rättsväsende och genom andra ljusskygga metoder. Det skulle vara oroväckande om ett sådant företag fick avgörande inflyttande över svenska telekommunikationer.

Jag vill därför fråga näringsminister Maud Olofsson:

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att garantera att utförsäljningen av Telia Sonera sker på ett transparant och konkurrensutsatt sätt, så att utförsäljning skyddas från otillbörligt agerande, till exempel från Alfagruppen eller någon annan köpare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-01-16 Anmäld: 2007-01-16 Besvarad: 2007-01-24 Svar anmält: 2007-01-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-01-24)