Den politiska situationen i Thailand

Skriftlig fråga 2009/10:764 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 28 april

Fråga

2009/10:764 Den politiska situationen i Thailand

av Ameer Sachet (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Det finns många band mellan Sverige och Thailand. Thailand är ett av svenskarnas främsta semestermål. Det handlar både om charterturism och ungdomar som luffar runt i Asien och uppskattar Thailands rika kultur och fina dykmöjligheter. Många thailändare har också sökt sig till Sverige genom giftermål eller arbete. Svenskar har tyvärr också ibland på otäcka sätt exploaterat thailändare i Sverige och utnyttjat den prostitution som finns i fattigdomens spår i Thailand.

Sverige och Sverige genom EU bör agera för att stödja ett fredligt och demokratiskt Thailand. Den politiska situation som byggts upp med en konfrontation mellan ”rödskjortorna”, som representerar landsbygden och fattiga, och de rojalistiska ”gulskjortorna”, som mer representerar den urbana eliten och medelklassen, är olycklig. Varken kungamaktens eller militärens inblandning i politiken är heller bra, lika lite som det inslag av korruption som funnits kring de krafter som ”rödskjortorna” stöder, främst den av militären störtade tidigare premiärministern Taksin.

Sverige bör visa intresse för Thailand och erbjuda hjälp för medling och i att finna en fredlig väg ut ur konfrontationerna. Thailand måste få en politisk ledning som åtminstone tolereras av hela samhället. Skräckscenariot är en utveckling där våld och motvåld accelererar så att Thailand återfaller i militärdiktatur.

Vilka initiativ avser utrikesministern att ta i fråga om den politiska situationen i Thailand?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-04-28 Anmäld: 2010-04-28 Svar anmält: 2010-05-06 Besvarad: 2010-05-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-05-06)