Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen

Skriftlig fråga 2016/17:234 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Våren 2015 presenterade den parlamentariska socialförsäkringsutredningen sitt slutbetänkande Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21). Betänkandet har nu remissbehandlats.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2017 aviserat att man arbetar vidare med vissa av de förslag som presenterades i utredningen, men det saknas en övergripande genomgång av hur regeringen ställer sig till förslagen i övrigt.

Med anledning av detta vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

Vilka av utredningens förslag ämnar ministern och regeringen inte lägga fram förslag om?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-10-26 Överlämnad: 2016-10-27 Anmäld: 2016-10-28 Sista svarsdatum: 2016-11-02 Svarsdatum: 2016-11-09
Svar på skriftlig fråga