Den ökande kristofobin i Sverige

Skriftlig fråga 2020/21:64 av Björn Söder (SD)

Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Tidningen Världen idag berättade i förra veckan om den misstänkta hatbrottsattacken mot en kristen elvaårig pojke som ska ha inträffat den 31 augusti i Varvsparken, nära skyskrapan Turning Torso, i centrala Malmö.

Enligt polisanmälan kom ett gäng fram till pojken och frågade om det var på grund av hans religion som han hade ett kors runt halsen. Då pojken svarade jakande ska gänget ha gett honom tillmälet “grisdjävel” och dessutom ha knuffat omkull honom så att han skadade sig.

Merzek Botros, som är pastor i den arabiska församlingen i Centrumkyrkan i Sundbyberg, var med om en liknande händelse i barndomens Egypten och ser det som en varningsklocka att sådant nu händer här i Sverige. För mindre än två veckor sedan skickade Botros, i en artikel i Världen idag, en uppmaning till den svenska regeringen att ta krafttag mot islamistiskt förtryck i Sverige, då med anledning av upploppen i Malmö i slutet av augusti.

På en tidigare fråga (2019/20:1871) om vilka åtgärder regeringen vidtar för att förhindra attacker mot kristna i Sverige svarade justitieministern att ”regeringen ser mycket allvarligt på hatbrott och anser att det är en viktig uppgift för samhället att förebygga och klara upp dessa brott” och att ”regeringen har också genomfört en rad straffskärpningar, till exempel när det gäller olaga hot och skadegörelse, som utgör majoriteten av brotten med kristofobiska motiv”.

Justitieministern nämner också att man gjort ekonomiska satsningar i budgeten och att myndigheter höjt ambitionsnivån avseende hatbrott samt att regeringen har avsatt medel för att organisationer inom det civila samhället ska ha möjlighet att ansöka om stöd i form av statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder.

Det är uppenbarligen inte tillräckligt eftersom det också finns djupt religiösa motiv från framför allt muslimska grupperingar att ge sig på kristna. Det behövs således andra åtgärder, vilket också Merzek Botros pekar på i sin uppmaning till regeringen.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka ytterligare åtgärder avser ministern att vidta för att stävja den ökande kristofobin och de allt fler antikristna attackerna i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-09-16 Överlämnad: 2020-09-16 Anmäld: 2020-09-17 Svarsdatum: 2020-09-23 Sista svarsdatum: 2020-09-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga