Den ökande barnfattigdomen

Skriftlig fråga 2011/12:679 av Ericson, Gunvor G (MP)

Ericson, Gunvor G (MP)

den 26 juni

Fråga

2011/12:679 Den ökande barnfattigdomen

av Gunvor G Ericson (MP)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Olikhet i levnadsvillkor har i sig stor betydelse för hälsan både i dag och i framtiden. Att ha mycket små resurser stänger också barn ute rent konkret från många möjligheter som andra barn har.

Rädda Barnens undersökningar visar på ett tydligt samband mellan fattigdom och en rad viktiga aspekter såsom utbildningsresultat, etablering på arbetsmarknaden, hälsa, mobbning och trygghet i det egna bostadsområdet. Ekot visar i en undersökning som de låtit Statistiska centralbyrån göra att läget förvärras i de kommuner som har störst problem med fattiga barn. ”Av de 30 kommuner där barnfattigdomen är störst ökar fattigdomen i alla kommuner utom två.” Det är en oroande utveckling, och egentligen handlar det om att barnen lever i fattiga familjer. Allt fler människor står utan fast förankring på arbetsmarknaden, och de eroderande socialförsäkringssystemen gör att fler familjer har det tufft.

Inom folkhälsoforskningen är det välkänt att i samhällen med små klyftor mår människor bättre och upplever större livskvalitet. Därför är det angeläget att Sverige bryter den negativa trend som innebär att fler barn får växa upp i fattigdom.

Med anledning av det ovan anförda vill jag fråga ansvarig minister för både folkhälsofrågor och ekonomiskt stöd till familjer:

 

Vilka åtgärder kommer socialministern att vidta för att minska barnfattigdomen i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-06-26 Anmäld: 2012-06-28 Besvarad: 2012-07-11 Svar anmält: 2012-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-07-11)