Den offentliga sektorn som arbetsgivare

Skriftlig fråga 2007/08:141 av Cederfelt, Margareta (m)

Cederfelt, Margareta (m)

den 24 oktober

Fråga

2007/08:141 Den offentliga sektorn som arbetsgivare

av Margareta Cederfelt (m)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Inom de närmaste åren väntas stora pensionsavgångar när 40-talisterna lämnar arbetsmarknaden. Många av 40-talisterna är erfarna och har dessutom chefsansvar. För den offentliga sektorn är den framtida personalförsörjningen av chefer en stor utmaning. Sveriges Kommuner och Landsting anger att den offentliga sektorn behöver rekrytera fler än 25 000 chefer under de närmaste åren. Detta är inget litet dagsverke.

Enligt fackföreningen Ledarnas undersökning, Chefsbarometern, är förutsättningarna för chefsrollen inom den offentliga sektorn annorlunda jämfört med den privata sektorn. Ledarnas Chefbarometern visar också att chefer i den offentliga sektorn har ansvar för större personalgrupper och att de även hanterar problem som mobbning och utbrändhet i större omfattning än i det privata näringslivet.

Detta föranleder en oro för eventuella framtida problem i form av att morgondagens chefer kommer att välja bort den offentliga sektorn som arbetsfält. Vi riskerar därmed att få sämre chefer i den offentliga sektorn, eftersom drivkraftiga och kompetenta chefer i stället kan komma att välja den privata sektorn där de kan erbjudas bättre villkor.

Sveriges Kommuner och Landstings slutsats är att den offentliga sektorn måste bli en bättre arbetsgivare.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att den offentliga sektorn ska bli ett mer attraktivt karriärsalternativ för framtida chefer.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-10-24 Anmäld: 2007-10-24 Besvarad: 2007-10-31 Svar anmält: 2007-10-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-31)