Den nya vårdskatten

Skriftlig fråga 2018/19:588 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Från och med den 1 juli i år kommer patienternas vårdköer att öka ytterligare samtidigt som vårdpersonalens möjligheter att välja bort dåliga arbetsgivare kommer att minska. Det handlar om införandet av moms på vårdtjänster. Denna nya skatt på vård kommer att drabba alla patienter som uppskattar valfrihet och all vårdpersonal som gillar mångfald av arbetsgivare.

Alla företag som hyr ut vårdpersonal kommer nämligen att bli tvungna att ta ut 25 procent moms på sina tjänster. Reglerna föreslås träda i kraft mitt under sommarsemestern, när personalbristen i vården är som mest omfattande. Nu vädjar såväl Läkarförbundet som Vårdföretagarna om att skjuta på datumet.

Offentliga vårdgivare kommer dock att få tillbaka från staten det som dessa aktörer tvingas att betala i moms. Udden är i stället riktad mot alla alternativa utförare av vård. Detta trots att konkurrensneutralitet ska råda mellan offentliga och privata vårdgivare. Det fastslår till och med januariöverenskommelsens punkt nummer 61.

Nu måste regeringen agera. Detta handlar i grunden om att det ska råda lika spelregler mellan olika utförare av vård samt om att underlätta arbetet med att korta vårdköerna och att klara av vårdens personal- och kompetensförsörjning på såväl kort som lång sikt.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka konkreta åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att konkurrensneutralitet ska råda mellan offentliga och privata vårdgivare avseende den nya vårdskatten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-26 Överlämnad: 2019-04-29 Anmäld: 2019-04-30 Svarsdatum: 2019-05-08 Sista svarsdatum: 2019-05-08
Svar på skriftlig fråga