Den nya licensmarknaden för spel

Skriftlig fråga 2020/21:1000 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) bildades 1974 efter en statlig utredning. Ägandet i bolaget fördelades med 90 procent till Svensk Travsport (ST) och 10 procent till Svensk Galopp (SG), vilket då återspeglade sporternas inbördes storlek, och detta har sedan dess styrt utdelningen av ATG:s överskott. Genom en unik konstruktion fick staten samtidigt majoritet i ATG:s styrelse.

I sporternas avtal med staten finns bland annat ekonomiska mål om att särskild hänsyn ska tas till de små travbanorna och galoppsporten. Det anses av många att det är rimligt att det synsättet fortsatt försvaras och att avtalet utan tvekan har haft avgörande betydelse för travbanorna på landsbygden och den svenska galoppsporten.

Den tidigare så kallade ATG-modellen avskaffades när licensmarknaden för spel infördes, och sedan 2019 befinner sig ST och SG i en helt ny finansiell situation. Medel kommer inte som tidigare genom förskottsbetalningar utan genom avtal och koncernbidrag i efterskott.

Det har kommit till min kännedom att förbunden uttrycker en stor oro över att ATG:s bolagsordning har blivit obsolet och att det finns behov av att den anpassas till de nya förutsättningarna för hästnäringens bästa. Det anses också mycket angeläget att en ny finansieringsmodell tas fram och beslutas av staten.

Med anledning av det ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi:

Hur avser statsrådet att agera för att tillse att staten fortsättningsvis efterlever avtalet med Svensk Travsport och Svensk Galopp och anpassar ATG:s bolagsordning till den nya licensmarknaden för spel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-12-14 Överlämnad: 2020-12-15 Anmäld: 2020-12-16 Svarsdatum: 2020-12-29 Sista svarsdatum: 2020-12-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga