Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism

Skriftlig fråga 2016/17:1629 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Liberalerna välkomnar att det uppdrag som utförts av den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, som tillkom 2014 på Liberalernas initiativ, nu permanentas. Arbetet mot radikalisering och extremism är helt avgörande för att stoppa terrorresor men även för att förhindra att personer begår terrordåd i Sverige. 

Inom ramen för terrorsamtalen presenterade Liberalerna flera förslag på hur den nya strukturen skulle kunna se ut, men regeringen var inte överens och hade inget förslag. Nyligen kom regeringen med beskedet att ansvaret kommer läggas på Brottsförebyggande rådet (Brå) genom att ett center inrättas under den myndigheten. Det är positivt att frågan inordnas under Justitiedepartementet men det är oroande att regeringen väljer en myndighet som inte ville ha ansvaret.

Liberalerna menar i den situationen att ansvaret bör samordnas av polisen utifrån att de redan i dag har en lokal infrastruktur och kännedom kring inhemsk extremism och därmed kan utveckla detta arbete som är väldigt operativt. Hur regeringens hantering kommer att fungera vet vi inte än.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur ska det operativa, praktiska arbetet gå till när ansvaret för arbetet mot extremism läggs under Brå som i dag arbetar mer övergripande och med statistik, utredningar och utvärderingar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-06-19 Överlämnad: 2017-06-20 Anmäld: 2017-06-21 Svarsdatum: 2017-06-28 Sista svarsdatum: 2017-06-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga