Den nationella livsmedelsstrategin

Skriftlig fråga 2015/16:267 av Anders Forsberg (SD)

Anders Forsberg (SD)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Landsbygdsministern har flera gånger nämnt att det kommer att ske en bred politisk dialog under arbetet med att ta fram den nationella livsmedelsstrategin. Statsrådet har dessutom tydligt deklarerat att arbetet med livsmedelsstrategin är långsiktigt och att det därför är viktigt med en bred överenskommelse i riksdagen.

Det har hållits flera informationsmöten med riksdagsrepresentanter från de andra partierna i sjuklövern, men Sverigedemokraterna har hittills inte varit inbjudna.

Eftersom landsbygdsministern själv har sagt att det är viktigt med en bred politisk uppgörelse som håller över flera val, tycks det en aning märkligt när man då väljer att utesluta Sveriges tredje största parti (och allt talar för att vi håller på att stärka vårt stöd, sett till opinionsundersökningarna) från processen med livsmedelsstrategin.

Frågan som inställer sig är huruvida livsmedelsstrategin tjänar på ett dylikt förfarande, när det gäller dess politiska långsiktighet och framtida politiska relevans sett över kommande mandatperioder och regeringsbildningar.

Min fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht är följande:

 

Vilka avväganden ligger till grund för beslutet att inte bjuda in Sverigedemokraterna att medverka i processen kring arbetet med den nationella livsmedelsstrategin?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-11-05 Överlämnad: 2015-11-05 Anmäld: 2015-11-06 Svarsdatum: 2015-11-18 Sista svarsdatum: 2015-11-18
Svar på skriftlig fråga