Den nationella institutionen för mänskliga rättigheter

Skriftlig fråga 2016/17:1596 av Robert Hannah (L)

Robert Hannah (L)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

I det förslag till nationell strategi för mänskliga rättigheter (skr. 2016/17:29) som regeringen överlämnade till riksdagen den 13 oktober 2016 föreslås att en nationell institution för mänskliga rättigheter inrättas enligt Parisprinciperna. Institutionen ska inrättas som en egen myndighet under riksdagen. Den nationella institutionens uppdrag ska vara att oberoende granska Sveriges efterlevnad av mänskliga rättigheter.

Västra Götalandsregionen har sedan 2011 Sveriges och Europas enda politiska kommitté för mänskliga rättigheter. Kommitténs uppdrag är att stödja utvecklingen av ett systematiskt arbete för de mänskliga rättigheterna i hela regionorganisationen, samt att lyfta fram fördelarna för organisation och individ av rättighetsbaserat arbete. Genom inrättandet av kommittén för mänskliga rättigheter har Västra Götalandsregionen byggt upp unik kompetens i mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetet. Den nationella institutionen för mänskliga rättigheter bör därför bygga vidare på dessa erfarenheter och dra fördel av den struktur, de nätverk och de forum som finns på plats i Västra Götaland.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

Avser ministern och regeringen att placera den nationella institutionen för mänskliga rättigheter i Västra Götaland?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-14 Överlämnad: 2017-06-15 Anmäld: 2017-06-16 Svarsdatum: 2017-06-21 Sista svarsdatum: 2017-06-21
Svar på skriftlig fråga